Pompy ciepła

Bardzo niskie rachunki za prąd i ogrzewanie

Pompa ciepła to nowoczesne urządzenie służące do pozyskiwania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.
Jeżeli chcesz połączyć obniżenie kosztów ogrzewania z wytwarzaniem energii przyjaznej dla środowiska to pompa ciepła jest wyborem dla Ciebie!

Pompa ciepła - Jak to działa?

Pompa ciepła przetwarza bezpłatną energię czerpaną z otoczenia. Urządzenie to wymusza przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze. Proces przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (energii elektrycznej)

Zasada działania pompy ciepła jest w zasadzie taka sama jak chłodziarki/zamrażarki z tą różnicą, że chłodziarka "pobiera" ciepło z przechowywanych produktów (obniża ich temperaturę), a oddaje do pomieszczenia. Natomiast pompa ciepła zastosowana do ogrzewania pomieszczeń "wypompowuje" ciepło z otoczenia o niskiej temperaturze (z gruntu, wody bądź powietrza) i po podniesieniu temperatury czynnika roboczego oddaje ciepło do ogrzewanych pomieszczeń.


Pompy ciepła gruntowe

Gruntowe pompy ciepła są jednym z najpopularniejszych typów pomp dlatego, że można je wykorzystać jako jedyne źródło ogrzewania budynku nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych. Jest to możliwe, ponieważ temperatura gruntu w trakcie roku pozostaje na stałym poziomie i na głębokości ok. 2m wynosi od 7 do 13 °C.
Najczęściej stosowanym sposobem pobierania ciepła z gruntu są kolektory poziome oraz sondy pionowe.


Pompy ciepła powietrzne

Powietrzne pompy ciepła są wciąż mało popularne jako źródło ciepła do ogrzewania budynków. Efektywność pompy powietrznej zależy od temperatury powietrza oraz od temperatury zasilającej instalację grzewczą. W naszym klimacie największe zapotrzebowanie na moc grzewczą występuje w czasie kiedy temperatury zewnętrzne są najniższe. Dlatego przy takim rozwiązaniu najbardziej ekonomiczne jest połączenie powietrznej pompy ciepła z dodatkowym tzw. szczytowym źródłem ciepła np. grzałką elektryczną, kotłem gazowym bądź kotłem na paliwo stałe.
Jest to idealne rozwiązanie przy modernizacji ogrzewania, ponieważ nie wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych, a przynosi spore oszczędności w kosztach ogrzewania.


Pompy do C.W.U.

Komfort zawsze dostępnej ciepłej wody, a jednocześnie niskie koszty jej ogrzania. Pompa ciepła może zastąpić elektryczny bojler, podgrzewacz, czy kocioł grzewczy.
Pompa ciepła do wody użytkowej wykorzystuje ciepło z powietrza otaczającego, pomieszczeń sąsiadujących bądź z zewnątrz budynku. Idealną lokalizacją dla takiego typu pompy ciepła jest miejsce, w którym oprócz konieczności przygotowania c.w.u. wymagane jest chłodzenie pomieszczenia.
Jest to urządzenie kompaktowe, w którym obok modułu pompy ciepła zabudowany jest zasobnik c.w.u. co zmniejsza koszty inwestycyjne (nie potrzebujemy dodatkowego zasobnika), a także pozwala zaoszczędzić miejsce (np. w małych kotłowniach).
Pompa ciepła do c.w.u. może współpracować z kolektorami słonecznymi, co jeszcze bardziej obniży koszty przygotowania c.w.u.


Chłodzenie Natural Cooling i Active Cooling

Chłodzenie pompą ciepła realizowane jest za pomocą dwóch metod: chłodzenie pasywne "Natural Cooling" oraz chłodzenie aktywne "Active Cooling".
Funkcja "Natural Cooling" bazuje na wykorzystaniu chłodu ziemi. Ciepło z pomieszczeń odprowadzane jest do chłodniejszego gruntu lub wód gruntowych za pośrednictwem obiegu grzewczego. Jest to zatem ekonomiczna i energooszczędna metoda chłodzenia budynku
W przypadku chłodzenia aktywnego wykorzystywana jest praca sprężarki oraz obiegu chłodniczego gruntowej pompy ciepła. Efekt chłodzenia otrzymuje się dzięki trybowi pracy odwróconej - następuję zamiana wyjścia i wejścia i poprzez obieg sprężarki schłodzona woda doprowadzana jest do pomieszczeń.